หลักสูตร

หนึ่งก้าวสู่ตลาดโลกด้วย

ALIBABA.COM

2 วัน เต็มทั้งความรู้

เต็มทั้งประสบการณ์

 

หลักสูตร

หนึ่งก้าวสู่ตลาดโลกด้วย

ALIBABA.COM

2 วัน เต็มทั้งความรู้

เต็มทั้งประสบการณ์

การอบรมกึ่ง Workshop ที่สร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ

ใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำรายการขายสินค้าได้จริง

การอบรมกึ่ง Workshop

ที่สร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ

ใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำรายการ

ขายสินค้าได้จริง

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นการอบรมแบบกึ่ง Workshop มุ่งเตรียมความพร้อมและสร้างทักษะให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายเป้าหมายการทำธุรกิจให้ครอบคลุมการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com โดยหลักสูตรจะเน้นสร้างความเข้าใจเชิงลึกและทักษะการสร้างรายการขายสินค้า การใช้ฟังก์ชันในระบบทั้งฟังก์ชันพื้นฐาน และฟังก์ชันวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับ Global Gold Supplier รวมถึงหลักการทำการตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

• เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะเบื้องต้นและขั้นสูงในการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Alibaba.com เพื่อขยายตลาดเป้าหมายของธุรกิจไปต่างประเทศ

• เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะในการทำการตลาดออนไลน์เพื่อสือสารให้สินค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

• เพื่อให้ผู้ประกอบการรับรู้บริการของบริษัท อีทัช จำกัด ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนให้การขยายตลาดเป้าหมายธุรกิจของผู้ประกอบการสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

พบกัน เสาร์ อาทิตย์ สุดท้ายของทุกเดือน!

Alibaba.com Platform

เรียนรู้เกี่ยวกับ Alibaba.com มีการใช้งานอย่างไร ช่วยดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร รวมถึงตั้งค่าการใช้งาน Global Gold Supplier ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อมูลบริษัทรวมถึงเอกสารรับรองต่างๆ เพื่อให้คะแนนความน่าเชื่อถือของบัญชีของผู้ประกอบการอยู่ในอันดับต้นๆ

Gold Member Functions

การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Alibaba.com เช่น Top-Tier Priority, Showcase, การตั้ง Keyword รวมถึง Mini Site ที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้มากขึ้น โดการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการอธิบายระบบการขายสินค้าผ่าน GGS อย่างละเอียด

Online Marketing Skill

เพิ่มเติมความเข้าใจในเรื่องของ “การตลาดออนไลน์” เทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ทำไมรูปภาพที่ใช้งานจะต้องดูดี? ทำไมคำจะต้องสื่อความหมายไปมากกว่าสินค้า? ในการสัมมนาครั้งนี้ท่านผู้ประกอบการจะพบคำตอบ

Workshop Evaluation Feedback

เรียนรู้เกี่ยวกับ Alibaba.com มีการใช้งานอย่างไร ช่วยดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร รวมถึงตั้งค่าการใช้งาน Global Gold Supplier ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อมูลบริษัทรวมถึงเอกสารรับรองต่างๆ เพื่อให้คะแนนความน่าเชื่อถือของบัญชีของผู้ประกอบการอยู่ในอันดับต้นๆ

วันที่ 1

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 แนะนำตัวE-commerce และ Alibaba.com

เทคนิคการทำให้รายการสินค้าติดอันดับบน Alibaba.com

12.00 – 13.00 พักกลางวัน
13.00 – 16.00 การลงทะเบียนเข้าใช้ Alibaba.com และการกรอก Company Profileการใช้งานแอพลิเคชั่น ของ Alibaba.com

วันที่ 2

09.00 – 12.00 การถ่ายภาพสินค้าแบบมืออาชีพด้วย Smart Phone
12.00 – 13.00 พักกลางวัน
13.00 – 16.00 การใช้งานระบบ ซื้อ/ขาย Alibaba
16.00 – 17.00 GGS Functions – Minisite, Biz Trends, Inquiry และ RFQ

วันที่ 3

09.00 – 11.00 Workshop ขายสินค้าบนระบบจริงทำการขายสินค้าบนระบบจริง โดยมีทีมเทรนเนอร์เป็นผู้ให้คำปรึกษา
11.00 – 12.00 ผู้ประกอบการนำเสนอรายการสินค้า และทีมเทรนเนอร์ให้คำแนะนำ
12.00 – 13.00 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 แนะนำกระบวนการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ (Logistics)
14.00 – 15.00 การให้บริการแก่ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ของบริษัท อีทัช จำกัด
15.00 – 15.30 มอบประกาศนียบัตร

วันที่ 1

09.00 – 12.00 E-commerce และ Alibaba.com
เทคนิคการทำให้รายการสินค้าติดอันดับบน Alibaba.com
12.00 – 13.00 พักกลางวัน
13.00 – 16.00 การลงทะเบียนเข้าใช้ Alibaba.com
การสร้าง Company Profile
การใช้งานแอปพลิเคชัน ของ Alibaba.com
16.00 – 18.00 การถ่ายภาพสินค้าด้วย Smart Phone เบื้องต้น

 

วันที่ 2

09.00 – 12.00 การใช้งานระบบ ซื้อ/ขาย Alibaba
12.00 – 13.00 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 GGS Functions – Minisite, Biz Trends, Inquiry และ RFQ
14.00 – 16.00 Workshop ขายสินค้าบนระบบจริง
ทำการขายสินค้าบนระบบจริง โดยมีทีมเทรนเนอร์เป็นผู้ให้คำปรึกษา
ผู้ประกอบการนำเสนอรายการสินค้า และทีมเทรนเนอร์ให้คำแนะนำ
16.00 – 17.00 แนะนำกระบวนการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ (Logistics)
17.00 – 18.00 การให้บริการแก่ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ของบริษัท อีทัช จำกัด
และการมอบประกาศนียบัตร