ความได้เปรียบของสมาชิกในระดับ

Global Gold Supplier

 

 

ทำไมต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย

ทั้งๆ ที่มีการสมัครสมาชิกแบบฟรีให้เลือก

เนื่องจาก Alibaba.com เป็นเว็บไซต์ที่แตกต่างจาก E-Market place เจ้าอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ โดยปกติแล้ว เว็บไซต์ E-Market place ต่างๆ มักจะมีรายได้จากค่า commission ในการซื้อขายสินค้าในทุกๆ ชิ้น ตัวอย่างเช่น หากเราสามารถขายสินค้าได้ 1 ชิ้นเราจะเสียค่า commission 1 ชิ้น และ หากเราขายสินค้าได้ 1,000 ชิ้น เราก็จะต้องเสียค่า commission เป็นจำนวนถึง 1,000 ชิ้น ด้วยเช่นกัน แต่บนแพลตฟอร์ม ของ Alibaba.com ซึ่งเล็งเห็นถึงความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการมาพบเจอกันในการขายแบบ B2B ซึ่งเป็นการขายสินค้าเป็นจำนวนมากๆ หากต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นแบบ commission จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก Alibaba.com จึงใช้ระบบเก็บค่าสมาชิกเป็นรายปีสำหรับสมาชิกในระดับ Global Gold Supplier

สมาชิกในระดับ Global Gold Suppplier ใช้งาน

Alibaba.com ได้ดีกว่าสมาชิกแบบฟรีอย่างไร

1. การจัดแสดงสินค้าในลำดับต้นๆ

  (Top-Tier Priority Listing)

GGS จะได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่สูงกว่าสมาชิกแบบฟรีเสมอ
เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ผู้ซื้อจึงมีโอกาสเข้าถึงสินค้าของ GGS
มากกว่า สมาชิกแบบฟรี

2. การเข้าถึงข้อมูลผู้ซื้อทั้งหมด

   (Full Access to Buyers)

GGS สามารถติดต่อกับผู้ซื้อและผู้ขายของ Alibaba.com ได้อย่างไม่จำกัด ในขณะที่สมาชิกแบบฟรีจะติดต่อผู้ซื้อได้เล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนั้นยังสามารถค้นหาลูกค้าผ่านฟังชั่น RFQ ซึ่งเป็นฟังชั่นที่ผู้ซื้อเข้ามาตั้งกระทู้ขอใบเสนอซื้อในสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งหากเรามีสินค้าอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกัน ก็จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติรวมถึงสามารถเข้าไปตอบใบเสนอซื้อด้วยตนเองได้อีกด้วยการเข้าถึงที่มากกว่าย่อมหมายถึงโอกาสในการขายที่มากยิ่งขึ้น

3. การตรวจสอบและยืนยันโดยบุคคลที่สาม

(3rd Party Authentication & Verification)

สมาชิก GGS ทุกรายใน Alibaba.com ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ  จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและยืนยัน (Authentication and Verification) โดยบริษัทผู้ให้บริการความปลอดภัยซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Alibaba.com โดยมาตรการความปลอดภัยนี้จะช่วยยืนยันตัวตน และความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็น GGS ว่ามีตัวตนจริง เป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวจริงๆ โดยจะมีการตรวจสอบทั้งด้านเอกสาร และการโทรศัพท์ไปตรวจสอบ ทำให้ผู้ซื้อไว้วางใจได้มากกว่าสมาชิกแบบฟรี ซึ่งไม่มีการตรวจสอบโดยบริษัทดังกล่าว 
ซึ่งบริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยที่จะมาช่วยตรวจสอบให้กับทาง Alibaba.com คือ บริษัท Symantec จากประเทศอเมริกา Central Business Information Limited จากฮ่องกง MNS Credit Management จากประเทศอินเดีย Dun & Bradstreet Credibility Corp จากประเทศอเมริกา และ Creditreform จากประเทศอเมริกา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจในระดับโลก

 

 

4. สิทธิ์ในการออกแบบหน้าเพจบริษัท

    (Customization Minisite)

สำหรับสมาชิกแบบฟรี Alibaba.com จะไม่ให้ออกแบบหน้าเพจบริษัท และจำกัดการใส่ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการใส่รูปภาพหรือวีดีโอ แต่หากเป็นสมากชิกในระดับ GGS ก็จะได้อิสระในการออกแบบทั้งหมดทันที โดย Minisite จะมีความคล้ายคลึงกับ Website ซึ่งจะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้มากมายๆ หากออกแบบดีๆ สามารถใช้ทดแทน Website ในรูปแบบปกติได้ ยิ่งออกแบบให้สวยมากเท่าไหร่ ลูกค้าที่เข้ามาก็จะยิ่งมั่นใจได้ว่าบริษัทเรามีน่าเชื่อถือมากขึ้น

อาลีบาบาจึงให้อิสระในการออกแบบเเว็บไซต์กับผู้ขายได้อย่างเต็มที่ สามารถใส่ลูกเล่น รายละเอียดสินค้า ตามที่เราต้องการ รวมทั้งข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ในส่วนนี้จะทำให้เราได้เปรียบสมาชิกแบบฟรีเป็นอย่างมาก

 

 

5. แสดงสินค้าได้ไม่จำกัด

   (Unlimited Products Displayed)

GGS สามารถอัพโหลดสินค้าจำนวนเท่าไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ ในขณะที่สมาชิกฟรีสามารถอัพโหลดสินค้าได้ไม่เกิน 50 รายการเท่านั้น

6. การจัดแสดงสินค้า

   (Product Showcase)

Showcase คือฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดของ GGS คือการให้ Ranking ของสินค้าตัวที่เลือกเป็น Showcase จะมี Ranking ที่สูงกว่า โดยแต่ละแพ็คเกจของ GGS จะให้จำนวน Ranking ที่แตกต่างกัน (Basic 5 Showcases, Standard 12 Showcases และ Premium 28 Showcases) โดยสินค้าที่อยู่ใน Showcase มีโอกาสถูกผู้ซื้อมองเห็นมากกว่าสินค้าที่ไม่ได้อยู่ใน Showcase ถึง 100 เท่า อีกทั้งผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกแบบฟรี จะไม่มี Showcase ทำให้โอกาสการขายของสมาชิกแบบฟรีต่างจากสมาชิก Global Gold Supplier ถึง 100 เท่า

 

 

7. บัญชีรายชื่อย่อย

   (Sub-Account)

หากบริษัทต้องการแบ่งหน้าที่ในการใช้งาน Alibaba.com ให้กับพนักงานในบริษัทสำหรับสมาชิกในระดับ GGS ก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Sub-Account เข้ามาช่วย โดยสามารถแบ่งบัญชีย่อยได้ถึง 5 บัญชี ทั้งการโพสท์สินค้า การตอบใบเสนอซื้อหรือทำได้ทั้งสองรูปแบบ

8. เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มการดำเนินงาน

   (Performance Analysis Tool)

เครื่องมือวิเคราะห์การดำเนินงาน จะคอยแนะนำการใช้งานให้กับ GGS ว่ายังต้องปรับปรุงในส่วนไหนเพิ่มเติม รวมทั้งคอยบอกระดับของธุรกิจของเราว่าอยู่ตำแหน่งไหนในภาพรวม และสิบอันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดในธุรกิจนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงคอยวิเคราะห์ Keyword ให้กับสินค้าของเราด้วยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

9. เครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ

   (Multi Languages)

เสมือนทำเว็บไซต์ครั้งเดียวได้ถึง 16 ภาษา เมื่อใส่ข้อมูลในบัญชี GGS ของเราเป็นภาษาอังกฤษ ระบบจะทำการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Alibaba.com โดยอัตโนมัติ ได้ถึง 16 ภาษา ซึ่งจะช่วยให้ GGS สามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้มากขึ้นจากการค้นหาด้วย Keyword ในภาษาต่างๆ

 

ความได้เปรียบของสมาชิกในระดับ

Global Gold Supplier

สมาชิกในระดับ Global Gold Suppplier ใช้งาน

Alibaba.com ได้ดีกว่าสมาชิกแบบฟรีอย่างไร

 

ทำไมต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย

ทั้งๆ ที่มีการสมัครสมาชิกแบบฟรีให้เลือก

เนื่องจาก Alibaba.com เป็นเว็บไซต์ที่แตกต่างจาก E-Market place เจ้าอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ โดยปกติแล้ว เว็บไซต์ E-Market place ต่างๆ มักจะมีรายได้จากค่า commission ในการซื้อขายสินค้าในทุกๆ ชิ้น ตัวอย่างเช่น หากเราสามารถขายสินค้าได้ 1 ชิ้นเราจะเสียค่า commission 1 ชิ้น และ หากเราขายสินค้าได้ 1,000 ชิ้น เราก็จะต้องเสียค่า commission เป็นจำนวนถึง 1,000 ชิ้น ด้วยเช่นกัน แต่บนแพลตฟอร์ม ของ Alibaba.com ซึ่งเล็งเห็นถึงความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการมาพบเจอกันในการขายแบบ B2B ซึ่งเป็นการขายสินค้าเป็นจำนวนมากๆ หากต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นแบบ commission จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก Alibaba.com จึงใช้ระบบเก็บค่าสมาชิกเป็นรายปีสำหรับสมาชิกในระดับ Global Gold Supplier

1. การจัดแสดงสินค้าในลำดับต้นๆ

(Top-Tier Priority Listing)

GGS จะได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่สูงกว่าสมาชิกแบบฟรีเสมอ
เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ผู้ซื้อจึงมีโอกาสเข้าถึงสินค้าของ GGS
มากกว่า สมาชิกแบบฟรี

2. การเข้าถึงข้อมูลผู้ซื้อทั้งหมด

(Full Access to Buyers)

GGS สามารถติดต่อกับผู้ซื้อและผู้ขายของ Alibaba.com ได้อย่างไม่จำกัด ในขณะที่สมาชิกแบบฟรีจะติดต่อผู้ซื้อได้เล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนั้นยังสามารถค้นหาลูกค้าผ่านฟังชั่น RFQ ซึ่งเป็นฟังชั่นที่ผู้ซื้อเข้ามาตั้งกระทู้ขอใบเสนอซื้อในสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งหากเรามีสินค้าอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกัน ก็จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติรวมถึงสามารถเข้าไปตอบใบเสนอซื้อด้วยตนเองได้อีกด้วยการเข้าถึงที่มากกว่าย่อมหมายถึงโอกาสในการขายที่มากยิ่งขึ้น

3. การตรวจสอบและยืนยันโดยบุคคลที่สาม

(3rd Party Authentication & Verification)

สมาชิก GGS ทุกรายใน Alibaba.com ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ  จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและยืนยัน (Authentication and Verification) โดยบริษัทผู้ให้บริการความปลอดภัยซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Alibaba.com โดยมาตรการความปลอดภัยนี้จะช่วยยืนยันตัวตน และความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็น GGS ว่ามีตัวตนจริง เป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวจริงๆ โดยจะมีการตรวจสอบทั้งด้านเอกสาร และการโทรศัพท์ไปตรวจสอบ ทำให้ผู้ซื้อไว้วางใจได้มากกว่าสมาชิกแบบฟรี ซึ่งไม่มีการตรวจสอบโดยบริษัทดังกล่าว สมาชิก GGS ทุกรายใน Alibaba.com ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ  จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและยืนยัน (Authentication and Verification) โดยบริษัทผู้ให้บริการความปลอดภัยซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Alibaba.com โดยมาตรการความปลอดภัยนี้จะช่วยยืนยันตัวตน และความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็น GGS ว่ามีตัวตนจริง เป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวจริงๆ โดยจะมีการตรวจสอบทั้งด้านเอกสาร และการโทรศัพท์ไปตรวจสอบ ทำให้ผู้ซื้อไว้วางใจได้มากกว่าสมาชิกแบบฟรี ซึ่งไม่มีการตรวจสอบโดยบริษัทดังกล่าว
ซึ่งบริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยที่จะมาช่วยตรวจสอบให้กับทาง Alibaba.com คือ บริษัท Symantec จากประเทศอเมริกา Central Business Information Limited จากฮ่องกง MNS Credit Management จากประเทศอินเดีย Dun & Bradstreet Credibility Corp จากประเทศอเมริกา และ Creditreform จากประเทศอเมริกา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจในระดับโลก

4. สิทธิ์ในการออกแบบหน้าเพจบริษัท

(Customization Minisite)

สำหรับสมาชิกแบบฟรี Alibaba.com จะไม่ให้ออกแบบหน้าเพจบริษัท และจำกัดการใส่ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการใส่รูปภาพหรือวีดีโอ แต่หากเป็นสมากชิกในระดับ GGS ก็จะได้อิสระในการออกแบบทั้งหมดทันที โดย Minisite จะมีความคล้ายคลึงกับ Website ซึ่งจะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้มากมายๆ หากออกแบบดีๆ สามารถใช้ทดแทน Website ในรูปแบบปกติได้ ยิ่งออกแบบให้สวยมากเท่าไหร่ ลูกค้าที่เข้ามาก็จะยิ่งมั่นใจได้ว่าบริษัทเรามีน่าเชื่อถือมากขึ้น

อาลีบาบาจึงให้อิสระในการออกแบบเเว็บไซต์กับผู้ขายได้อย่างเต็มที่ สามารถใส่ลูกเล่น รายละเอียดสินค้า ตามที่เราต้องการ รวมทั้งข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ในส่วนนี้จะทำให้เราได้เปรียบสมาชิกแบบฟรีเป็นอย่างมาก

5. แสดงสินค้าได้ไม่จำกัด

(Unlimited Products Displayed)

GGS สามารถอัพโหลดสินค้าจำนวนเท่าไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ ในขณะที่สมาชิกฟรีสามารถอัพโหลดสินค้าได้ไม่เกิน 50 รายการเท่านั้น

6. การจัดแสดงสินค้า

(Product Showcase)

Showcase คือฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดของ GGS คือการให้ Ranking ของสินค้าตัวที่เลือกเป็น Showcase จะมี Ranking ที่สูงกว่า โดยแต่ละแพ็คเกจของ GGS จะให้จำนวน Ranking ที่แตกต่างกัน (Basic 5 Showcases, Standard 12 Showcases และ Premium 28 Showcases) โดยสินค้าที่อยู่ใน Showcase มีโอกาสถูกผู้ซื้อมองเห็นมากกว่าสินค้าที่ไม่ได้อยู่ใน Showcase ถึง 100 เท่า อีกทั้งผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกแบบฟรี จะไม่มี Showcase ทำให้โอกาสการขายของสมาชิกแบบฟรีต่างจากสมาชิก Global Gold Supplier ถึง 100 เท่า

7. บัญชีรายชื่อย่อย

(Sub-Account)

หากบริษัทต้องการแบ่งหน้าที่ในการใช้งาน Alibaba.com ให้กับพนักงานในบริษัทสำหรับสมาชิกในระดับ GGS ก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Sub-Account เข้ามาช่วย โดยสามารถแบ่งบัญชีย่อยได้ถึง 5 บัญชี ทั้งการโพสท์สินค้า การตอบใบเสนอซื้อหรือทำได้ทั้งสองรูปแบบ

8. เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มการดำเนินงาน

(Performance Analysis Tool)

เครื่องมือวิเคราะห์การดำเนินงาน จะคอยแนะนำการใช้งานให้กับ GGS ว่ายังต้องปรับปรุงในส่วนไหนเพิ่มเติม รวมทั้งคอยบอกระดับของธุรกิจของเราว่าอยู่ตำแหน่งไหนในภาพรวม และสิบอันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดในธุรกิจนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงคอยวิเคราะห์ Keyword ให้กับสินค้าของเราด้วยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

9. เครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ

(Performance Analysis Tool)

เสมือนทำเว็บไซต์ครั้งเดียวได้ถึง 16 ภาษา เมื่อใส่ข้อมูลในบัญชี GGS ของเราเป็นภาษาอังกฤษ ระบบจะทำการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Alibaba.com โดยอัตโนมัติ ได้ถึง 16 ภาษา ซึ่งจะช่วยให้ GGS สามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้มากขึ้นจากการค้นหาด้วย Keyword ในภาษาต่างๆ