VVIP พาผู้บริหารไทยไปบุก! สำนักงานใหญ่ Alibaba เมืองหางโจว ประเทศจีน

ผู้บริหารไม่ควรพลาด! กับเบื้องหลังความสำเร็จ บน Alibaba.com

ณ สำนักงานใหญ่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับ Alibaba ซึ่งจะประกอบไปด้วยนักฝันทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ผู้สนับสนุนธุรกิจ SMEs รวมถึงธนาคารต่างๆ เข้าร่วมเดินทางทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นผสมผสานความหลากหลายของผู้เข้าร่วมเดินทาง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ได้อย่างลงตัวด้วยกิจกรรมในแบบฉบับของ Alibaba

ณ สำนักงานใหญ่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งโทร