“ถ้าวันนี้ผมเริ่มเปล่งแสงในตัวเองได้แล้ว ผมจะเอาแสงในตัวไปส่อง ให้ใกล้ตัวของผมเห็นทาง ผมเชื่อว่า ทักษะที่ผมเชี่ยวชาญน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้คนแน่นอน”

พยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช
PRODUCER ยุง

“สิ่งที่ไม่เคยทำ” ไม่ได้แปลว่าเราจะทำไม่ได้ Design Thinking คือการคิดแบบไม่มี DATA ในอดีต”

ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์
Director of Operation, Harbour.Space@UTCC

“คว้าโอกาสใหม่ๆ ได้ แม้อยู่ในวิกฤติ เทคนิค Design Thinking ช่วยปลดล็อคความคิด ปรับธุรกิจให้ตรงใจลูกค้า”

ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมเร็วๆ นี้


หลักสูตร ปั้นคนเก่งให้เปล่งแสง
ปั้นคุณเป็น อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)

สถานที่ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


หลักสูตร ปั้นคนเก่งให้เปล่งแสง
ปั้นคุณเป็น อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)

สถานที่ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย