Cross border eCommerce to China (B2C)

Cross border eCommerce to China (B2C)
บริการการเปิดร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ Taobao.com

   คือ บริการการเปิดร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ Taobao.com และ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) ในประเทศจีน การร่วมมือระหว่าง บริษัท อีทัช จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท ฟาร์-อี จำกัด

   บริษัท ฟาร์ช-อี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศจีนมากกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบริษัทที่ประเทศจีนกว่า 9 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของประเทศจีนเป็นอย่างดี

   ฟาร์-อี  ในภาษาจีน คำว่า ฟา หรือ ฟาฉาย แปลว่าเจริญก้าวหน้า ร่ำรวยมั่งคั่งและ อี หมายถึง เลขหนึ่งหรือที่หนึ่ง ฟาร์-อี จึงมีความหมายรวมกันว่า ความเจริญก้าวหน้าร่ำรวยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นอันดับ 1 ประกอบกับธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า ฉะนั้นเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายพื้นที่การให้บริการออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และจะกลายเป็นอันดับหนึ่งที่ลูกค้าไว้วางใจในการบริการ รวมถึงเว็บไซต์ eCommerce ในรูปแบบ B2C www.far-e.net โดยเป็นธุรกิจรูปแบบ Cross border ส่งไปยังทั้งไทยและจีน ฟาร์-อี เป็นตลาดกลางในการขายสินค้าให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมบริการขนส่งสินค้าครบวงจร ส่งตรงถึงลูกค้าในประเทศจีน เพื่อให้ลูกค้าจีนสามารถเข้าถึงสินค้าไทยได้ง่ายด้วย Platform ที่บริษัทสร้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวจีน

Service

 

 

 

1. ให้บริการการขนส่งสินค้าด่วนจากไทยไปจีนแบบ Door to door

2. ให้บริการเปิดร้านออนไลน์ บน Taobao / จดทะเบียนการค้าบน T mall