ตลาดออนไลน์ โลกยุคใหม่ ทำเงินได้หลัก 10 ล้าน

บริษัท eTouch ภายใต้การดูแลของ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ ให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เท่าทันแล้วก้าวไปสู่ยุคใหม่ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน

Alibaba เป็นเว็บไซต์ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในรูปแบบ B2B 

พูดถึงบริษัท e-commerce อันดับหนึ่งของจีน คงไม่มีใครไม่รู้จัก อาลีบาบา (Alibaba) ด้วยตลาด e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเติบโตเฉลี่ยที่สูงถึง 36.53% ต่อปี จากขนาดผู้บริโภคมหึมาด้วยจำนวนประชากร 1,370 ล้านคน และโมเดลธุรกิจที่ยอดเยี่ยม น่าจะเป็นแรงผลักดันให้ อาลีบาบา เติบโตต่อเนื่องได้อีกหลายสิบปี จากปัจจุบันที่เติบโตเฉลี่ย 59.52% (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) จึงเป็นบริษัทที่น่าจับตามองบริษัทหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นต่างประเทศ

โดยภาพรวมอาลีบาบาเน้นการสร้างระบบนิเวศน์ทางการค้าออนไลน์ (E-commerce Ecosystem) ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการค้าปลีกสมัยใหม่ (New Retail) ที่เปิดกว้างสำหรับคนจำนวนมาก และนำเทคโนโลยีต่างๆ มายกระดับบริการของบริษัทเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมกับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น AI, Big Data, Robotic, IOT หรือ Blockchain นอกจากบริการออนไลน์แล้ว อลีบาบายังมีธุรกิจ Offline อีกด้วย ไม่ใช่ร้านค้าธรรมดาแต่เป็นร้านค้าที่มีบริการที่เน้นการเชื่อมต่อโลกออนไลน์เข้ากับโลกจริง (Online to Offline, O2O)

พลังจากเครือข่าย (Network Effect)

“ เหตุผลคือการมีปริมาณผู้ซื้อ ผู้ขายและสินค้าจำนวนมาก ประกอบกับการที่อาลีบาบาเติบโตมาก่อนยิ่งทำให้มีคนเข้ามาใช้เครือขายมากกว่าผู้ใช้รายอื่นๆ “

ความได้เปรียบทางด้านข้อมูล (Data Advantage)

“ เป็นความได้เปรียบจากการเป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกอันดับแรกๆ ของจีน ทำให้มีการสะสมข้อมูลต่างๆ ของลูกค้ามาก่อน ส่งผลให้มีปริมาณข้อมูลมหาศาล สามารถนำข้อมูลที่มีมาทำกระบวนการ Machine Learning เพื่อสร้าง AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อกำหนดแผนการตลาดได้ดีกว่าบริษัทที่เริ่มต้นทีหลัง (Machine Learning ยิ่งมีข้อมูลจำนวนมากป้อนให้ AI ได้เรียนรู้ยิ่งทำให้ AI มีความสามารถมากขึ้น) และความได้เปรียบเรื่องข้อมูลยังส่งผลให้ความได้เปรียบ 3 ข้อข้างต้นขยายกว้างขึ้นด้วย “

สำหรับใครที่สนใจ… สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ eTouch ตามช่องทางของเราได้เลย เรามี #Exclusive Service พิเศษ! บริการตอบคำถามและปรึกษาเรื่่องการเรียนการสอน พร้อมแนะนำการจัดตารางเวลาในการเข้าเรียนในแต่ละช่วง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก่ทุกท่าน